480.000 

Đt/zalo: 0943680583

  • Enzyme hay enzim còn gọi là men là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein.Enzymelà một loại chất đạm với nhiều chuỗi axit amin liên kết với nhau là một phần rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta.
Danh mục: